Wróć do wszystkich wystaw

Wystawa dydaktyków i absolwentów wydziału grafiki AHE w Łodzi pt. Transgresja 4 – 31 sierpnia 2022 r.

04 sie 2022 - 26 sie 2022

Autorzy wystawy: Dorota Herbik, Bartek Jarmolinski, Małgorzata Kosiec, Katarzyna Leszczyńska Kaszuba, Borys Makary, Patrycja Pawęzowska, Milena Romanowska, Monika Trzeciak,  Remigiusz Stopa, Grzegorz Rzepiszczak, Bartłomiej Wojciechowski, Aleksandra Wojciechowska.

W potocznym rozumieniu termin transgresja określa przekraczanie granic. Przekraczanie to związane jest z potrzebą zmian, transformacji wielu dotychczas istniejących konwencji, norm w jakie wpisany jest człowiek.
Proces przekraczania granic i związanych z tym nierozerwalnie zmian, wynika w znacznej mierze z przynależności do danego społeczeństwa, obszaru w jakim żyjemy, utartego sposobu myślenia przyjętego jako tzw normę. Działania progresywne związane są także, a może przede wszystkim z człowiekiem wielowymiarowym. W koncepcji tej, człowiek ma zdolność przekraczania granic społecznych, mentalnych, granic osobowości i szeroko rozumianych norm jakie określają nasza egzystencję. Działania transgresyjne na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach, zbiegają się do punktu kluczowego jakim jest sens życia, potrzeba doświadczania i osiągania harmonii, godności, poznawania samych siebie i budowania systemu wartości które określają naszą potrzebę bycia człowiekiem świadomym i wolnym. Problematyką transgresji i związanej z nią działaniami zajmował się psycholog Józef Kozielecki. W naukowej analizie transgresji opisywał psychotransgresjonizm. Termin ten zakłada że każdy z nas ma zdolność przekraczania granic na różnych poziomach, a szczególnie istotne są celowości działań progresywnych. Jedną z płaszczyzn w których transgresja ma swoje odbicie jest obszar sztuk wizualnych.

Problematyka ta określa wystawę „Transgresja” prezentowaną w galerii BWA w Sieradzu. Wystawa ta jest dyskursem, próbą rozważań na temat transgresji w wizualnym aspekcie szeroko rozumianego obrazu, zarówno w warstwie treściowej jak i w warstwie formalnej. Są to zarówno obrazy malarskie jak i fotograficzne oraz prace multimedialne, jakie znalazły się na wystawie.
Transgresja dotyczy tu przekraczania granic w kilku istotnych obszarach. Są to obszary: mentalności, cielesności, przestrzeni i samego rozumienia dzieła wraz z procesem twórczym (niezależnie od tego w jakim medium zostało ono zrealizowane). Transgresja w ujęciu tym związana jest z procesem twórczym i samym dziełem poprzez warstwę treściową oraz formalną, w której przekraczanie granic staje się kreowaniem, tworzeniem nowego.

Dołącz
  • Data: 04 sie 2022 - 26 sie 2022
  • Lokalizacja:Sieradz
  • Artysta:AH-E w Łodzi
  • Czas trwania:20 dni

BWA w Sieradzu © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatnosci / Deklaracja Dostępności

Skip to content