PRACOWNIA CERAMICZNA

Zapraszamy wszystkich chętnych do magicznego świata ceramiki, który istnieje dzięki ludzkiej myśli twórczej, pracy zręcznych rąk i nieograniczonej wyobraźni. Z miękkiej plastycznej masy ziemi przy udziale ognia i wysokiej temperatury powstaje spieczony czerep przyjmujący różnorodne formy. Czasami jest to naczynie niezbędne w życiu codziennym, o walorach dekoracyjnych, innym razie dzieło o charakterze artystycznym np. rzeźba lub biżuteria. Tworzenie z masy ceramicznej daje nieograniczone możliwości wyrażania siebie jako artysty. Z badań naukowych wynika, że bezpośredni kontakt z gliną, od zarania dziejów ma efekt terapeutyczny. Dlatego też zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach w pracowni ceramiki artystycznej. W ramach warsztatów ceramicznych proponujemy lepienie naczyń z wałeczków, toczenie na kole garncarskim, wykonywanie biżuterii i wypalanie prac w piecu do ceramiki.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez naszą placówkę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

530 809 500 lub 43 822 48 45   w  godzinach 8.30 – 15.30     
lub adres e-mail: ceramika@bwasieradz.pl

Pracownia wyposażona jest w profesjonalne piece do wypalania ceramiki o różnej pojemności, dwa koła garncarskie renomowanej firmy SHIMPO, maszynę do przerobu gliny oraz sprzęt i materiały niezbędne do pracy z gliną.

 

 

Zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi – w tym z osobami niepełnosprawnymi prowadzi Izabela Domańska, absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego im Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli na kierunku Ceramika Artystyczna, prowadzonym przez Zbigniewa Woźniaka i Marię Puzon. Przez 25 lat pełniła funkcję projektanta wzornictwa w Ceramice Tubądzin. Jej kolekcje wielokrotnie nagradzane były na Targach Poznańskich Perłami Ceramiki. Od 15 lat uczestniczka i instruktor Warsztatów Garncarskich w Medyni Głogowskiej.

Powołanie do życia takiej, a nie innej formy działalności artystycznej to próba przywołania dawnej tak popularnej na ziemi sieradzkiej sztuki tworzenia i wypalania przedmiotów z gliny, której autorami byli znani aczkolwiek już zapomniani mistrzowie sieradzkiego garncarstwa: Hieronim Muszyński, Antoni Tomala, Tadeusz Tomala, Julian Pertkiewicz i Stanisław Kowalczyk. Instruktor Izabela Domańska umiejętność toczenia na kole garncarskim zdobywała w warsztacie Mistrza Hieronima Muszyńskiego.

CENNIK WYPAŁÓW

Pracownia Ceramiki w BWA Sieradz
(prace ważone są przed wypaleniem)
wypał na biskwit w temperaturze 950°C – 18 zł brutto/kg
wypał na biskwit w temperaturach 1070°C -20 zł brutto/kg
wypał ze szkliwem w temperaturach 1020-1080°C -28 zł brutto/kg

WYNAJEM CAŁEGO PIECA W PRACOWNI:

Piec Prymus 210
wypał na biskwit w temperaturze 950°C – 240 zł brutto
wypał na biskwit w temperaturach 1070°C – 270 zł brutto
wypał ze szkliwem w temperaturach 1020-1080°C -300 zł brutto

BWA w Sieradzu © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatnosci / Deklaracja Dostępności

Skip to content