Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 25 maja 2023 r. w wieku 84 lat zmarła

Lucyna Kuleczko urodziła się 11 lutego 1939 r. w Zduńskiej Woli (właściwie w Rozomyślu), jako córka Feliksa Zająca i Janiny z Jarugów. W 1943 r. wraz z rodzicami została wywieziona na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy. W listopadzie 1945 r. wróciła do Zduńskiej Woli. Szkołę podstawową ukończyła w roku 1952. Od czerwca 1953 r. do stycznia 1957 r. pracowała w Ekspozyturze PKS w Zduńskiej Woli, jako referent techniczny. Równocześnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Zduńskiej Woli, uzyskują świadectwo dojrzałości (1957). Przeniesiona służbowo 15 stycznia 1957 r., została zatrudniona w Komendzie Miejskiej MO w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. 27 grudnia 1958 r. zawarła związek małżeński z Władysławem Kuleczko. Na skutek reorganizacji, z dniem 1 stycznia 1962 r. przeszła do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli, gdzie została kierownikiem Referatu Kontroli Ewidencji Ruchu Ludności przy Wydziale Spraw Wewnętrznych. Od 15 czerwca 1968 r. jako zastępca kierownika kierowała pracami Wydziału Oświaty, Wychowania i Kultury Prezydium MRN. Rok później została członkiem PZPR. W 1971 r. uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W tym czasie aktywnie udzielała się na gruncie społecznym, m.in. w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.

W 1975 r. znalazła się w gronie założycieli Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Razem z Jerzym Kozłowskim i Jerzym Skowrońskim była odpowiedzialna za przygotowanie pierwszego statutu dla organizacji. Należała także do Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Z dniem 16 czerwca 1975 r. została kierownikiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Zduńska Wola. 1 lipca 1978 r. powołana została na stanowisko kierownika (później dyrektora) BWA w Sieradzu  Swoją funkcję pełniła do 30 czerwca 1995 r., do momentu przejścia w stan spoczynku (emerytura).

Lucyna Kuleczko w okresie swojej pracy zawodowej była doskonałym organizatorem i propagatorem ruchu kulturalnego na terenie Zduńskiej Woli, a później w całym województwie sieradzkim. Kierując przez lata działalnością kulturalną, przyczyniła się do rozwoju kulturalnego Zduńskiej Woli, dając jego mieszkańcom możliwość przeżywania wielu wyjątkowych przeżyć artystycznych. Po rozpoczęciu pracy w Sieradzu, wpłynęła znacząco na upowszechnienie twórczości plastycznej miejscowego środowiska, organizując wiele wystaw, a także atrakcyjnych dla artystów, plenerów malarskich.

Za swoją działalność zawodową i społeczną była odznaczona m.in. Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego (1971), Brązowym Krzyżem Zasługi (1972), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1974), Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP (1975), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977). Uhonorowana została również Nagrodą Ministra Kultury (1972).
✝️ Ostatnie pożegnanie Lucyny Kuleczko odbędzie się 31 maja (środa) o godz. 13 w kościele św. Pawła Apostoła  w Zduńskiej Woli, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu na cmentarz komunalny przy ul. Bema.
(fot. ze zbiorów BWA w Sieradzu)
(Tekst autorstwa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.)

BWA w Sieradzu © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatnosci / Deklaracja Dostępności

Skip to content