Zdjęcia z wernisażu fotografii Janusza Ziarnika pt. DRZEWO-PORTRET POŚMIERTNY