29 lipca 2023 r. we dworze w Kalinowej odbył się wenisaż obrazów ze zbiorów BWA w Sieradzu

Za nami wspaniałe wydarzenie kulturalne w Kalinowej. Uczestniczyliśmy w nim dzięki otwartości i gościnności pani Anny Wróbel i właścicielom tamtejszego dworu, który znów – tak jak przed wielu laty – stał się miejscem spotkań ludzi kultury. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i możliwość pokazania części naszych zbiorów szerokiej publiczności.