Rok 2021 wystawy
Wystawa twórczości Ewy Markiewicz - Adamczewskiej 31 marca - 30 kwietnia 2021 roku.

Wystawa prezentująca twórczość artystki Ewy Markiewicz - Adamczewskiej trwa od 31 marca do 30 kwietnia 2021 r. Wystawę zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 plakat

Wystawa prezentująca twórczość artystki Ewy Markiewicz - Adamczewskiej trwa od 31 marca do 30 kwietnia 2021 r. Wystawę zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Wystawa: Elżbiety Dul-Ledwosińskiej, Mirosława Ledwosińskiegoo, Sławomira Iwańskiego.
 
 
Wystawa: Elżbiety Dul-Ledwosińskiej, Mirosława Ledwosińskiegoo, Sławomira Iwańskiego luty - marzec 2021 r.

Plakat 1