Małgorzata Szymlet - Piotrowska odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

 02

Z dumą informujemy, że dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu, Małgorzata Szymlet - Piotrowska została odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
przyznawanym osobom i instytucjom wyróżniającym się w działalności artystycznej i kulturalnej oraz ochronie dziedzictwa narodowego. Gratulujemy.

Dziękujemy za zdjęcia. Grzegorzowi Gałasińskiemu z Dziennika Łódzkiego