Wystawa rysunko - obrazów PRZEMYSŁAWA GRELI "Moje Miasto" w Galerii na Piętrze 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.

 IMG 6280

Przemysław Grela
projektant, grafik, fotograf.
Wychował się w Sieradzu. Od dzieciństwa fascynował się sztuką, a konkretnie fotografią, poprzez która, uczył się Świata. Początkowo amatorskie próby poznania świata dzięki fotografii, szybko przerodziły się w jego pierwsze, lecz nie ostatnie zamiłowanie. Niemniej jednak w wyniku różnych życiowych zakrętów, to nie fotografia stała się przedmiotem jego studiów. Rozpoczął naukę w ASP w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów.

Był to okres intensywnej pracy i rozwijania umiejętności oraz poszukiwania swojej drogi zawodowe. Na zakończenie przygotował pracę dyplomową. “Moje Miasto Sieradz” pod kierownictwem profesora Andrzeja Nowaczyka w pracowni Podstaw Projektowania Graficznego.
W trakcie studiów największym wyzwaniem były zajęcia z rysunku, ponieważ umiejętności malarsko - rysunkowe nie były jego najmocniejsza stroną. Jednakże dzięki przychylności profesorów oraz ich elastyczności w podeiściu do przedmiotu zaczął tworzyć własne koncepcje oraz realizować własne. Stworzył cykl rysunków artystycznych o tematyce wymyślonych miast i nieokreślonym punkcie perspektywicznym. Zamiłowane do detalu swojemu uporowi oraz cierpliwości. W swoich pracach wykorzystuje przede wszystkim markery, tusze. mazaki i cienkopisy oraz farby.
Przez dwa lata tworzył swój idealny lecz nie skończony świat miast. Prezentowane rysunki stały się aneksem do obronionej w czerwcu ubiegłego roku pracy magisterskiej.

 Zdjęcia z wernisażu.