Wystawa interdyscyplinarna zatytułowana ISTNOŚĆ 6 - 27 marca 2015 r.

 

Wystawę tworzą artystki z Łodzi: Anna Frąckowicz, prezentując prace rzeźbiarskie zbudowane z włókien lnianych, Izabela Łapińska ? fotografik oraz Tamara Sass ? graficzka.
Wspólnie stanowią zamkniętą Grupę 0+.  

Tematem wystawy jest postać, człowiek, ludzka twarz: nieupiększona, naznaczona wiekiem, przeżyciami, bólem, chorobą.

Celem poszukiwań twórczych autorek jest odkrycie i ukazanie prawdy o człowieku i jego fizycznej i psychicznej kondycji we współczesnym świecie.
Czynią to subtelnie, z czułością i wyrozumiałością dla słabości i bezradności wobec nieuchronności przemijania.
Odkrywają swoiste piękno w niezafałszowanej prawdzie o naszym ludzkim losie.

ANNA FRĄCKOWICZ

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Doktorat na w/w uczelni, habilitacja na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od kilkunastu lat zajmuje się pracą twórczą w dziedzinie rzeźby miękkiej. Bierze czynny udział w życiu artystycznym, prezentując swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. W 2004 roku została wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz wykładowca Politechniki Łódzkiej. Wraz z Izabelą Łapińską i Tamarą Sass tworzy zamkniętą grupę artystyczną 0+.

IZABELA ŁAPIŃSKA

Absolwentka fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Doktorat i habilitacja w dziedzinie sztuki filmowej, w zakresie fotografii w macierzystej uczelni. W dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych oraz liczne publikacje w periodykach, m.in. w belgijskim wydawnictwie ?Objectif?, we francuskiej edycji ?PHOTO?, w polskim czasopiśmie ?Camera Obscura?. Izabela Łapińska brała udział w projektach międzynarodowych oraz w konferencjach naukowych. Obecnie jest wykładowcą w Łódzkiej Szkole Filmowej, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Wrocławskim. Wraz z Anną Frąckowicz i Tamarą Sass tworzy zamkniętą grupę artystyczną 0+.

TAMARA SASS

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki). Doktorat na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od kilkunastu lat zajmuje się grafiką, rzeźbą i obiektem. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych oraz licznych konkursach graficznych. Publikuje w zakresie edukacji artystycznej, uczestniczy w konferencjach naukowych. Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz metodyk i wykładowca w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z Anną Frąckowicz i Izabelą Łapińską tworzy zamkniętą grupę artystyczną 0+.

Wystawa czynna będzie do 27 marca br.

Obejrzyj zdjęcia z wernisażu.

Film z wernisażu (Dzięki STR).